Protipožiarna malta FFSC

Trvalá protipožiarna bariéra pre prestupy vo vodorovnom ale aj zvislom smere. fischer FFSC je zmes na báze špeciálnej sadry, ktorá sa po zmiešaní s vodou nanesie pomocou špachtle okolo prestupov, rozvodov, či už horizontálnych alebo vertikálnych. Testované podľa požiadaviek ETA, FFSC môže zabezpečiť celistvosť a izoláciu do 120 min.. Jej zloženie zaistí vytvrdnutie do 30-45 min. v závislosti od okolitej teploty. Pri použití v miestach zaťažovaných chodcami je pripravená na záťaž do 72 hodín. Je bez halogénov a azbestu, má vynikajúce záťažové vlastnosti a pomáha redukovať akustický index budov. Nekovové rozvody, ktoré prechádzajú FFSC musia byť adekvátne chránené buď fischer FiPW2 expanznou páskou na potrubie alebo FFC2 protipožiarnou manžetou a musia byť aplikované v súlade s návodom alebo schváleným systémom.

Zobrazený jediný výsledok