Expanzné pásky FiPW2

Protipožiarny pás pre utesnenie prestupov horľavých potrubných rozvodov.

Expanzná páska na potrubie – FiPW je flexibilný pás zhotovený z termoplastických častí, obsahuje expanzný grafit v syntetickej zmesi, vložený do polyetylénového obalu. Vyrobené pre obalenie nekovových rúr a rozvodov. FiPW sa pri požiari rozpína do dutiny rúry a je požiaruvzdorná do 120 min. Páska musí byť vsunutá do otvoru alebo obalená nehorľavou manžetou, ukotvenou k nosnej konštrukcií, ktorá usmerní expanziu do vnútra potrubia. FiPW neobsahuje azbest a halogény, je ekologická a nepoškodí ju ani olej, pleseň, hmyz alebo hlodavce. FiPW sa omotá okolo rúry a dá sa použiť ako rýchle riešenie. Pre väčšie otvory použite panelový systém s náterom – FCPS alebo protipožiarnu maltu – FFSC

Zobrazený jediný výsledok